^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

Pomoce ogólnorozwojowe

ABAK  nr kat. SMW/Wyp.Pom/19

Podstawowe zastosowanie to wykorzystanie pomocy do sortowania, przeliczania, manipulowania. Abak można użyć także do:

 • nauki lub utrwalania znajomości kolorów,
 • ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej,
 • doskonalenia motoryki małej,
 • nauki przeliczania w sytuacjach zadaniowych,
 • układania rytmów  tj.:  powtarzających się ciągów elementów sprzyjających dostrzeganiu regularności,
 • ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości,
 • nauki lub utrwalania znajomości figur geometrycznych.

Przykładowe zabawy

 

Abak podarowała naszemu Stowarzyszeniu firma Nowa Szkoła.

OKO RYSIA nr kat. SMW/Wyp.Pom./15

W głównym założeniu gra służy ćwiczeniu pamięci, spostrzegawczości i refleksu. Dodatkowo możemy ją wykorzystywać również  w ćwiczeniach:

 • słownikowych - wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
 • doskonalących słuch fonematyczny,
 • wnioskowania i logicznego myślenia,
 • tworzenia kategorii, zbiorów.

Gra „Oko rysia” z dzieckiem młodszym, z zaburzeniami procesów percepcyjnych może być dość trudna, ale pamiętajmy, że podstawowa gra to tylko propozycja my możemy ją modyfikować i dostosowywać do swoich możliwości i potrzeb.

Przykładowe zabawy

 

Oko Rysia podarowała naszemu Stowarzyszeniu firma Nowa Szkoła.

CZYNNOŚCI    nr kat. SMW/Wyp.Pom./9

Kolorowe zdjęcia ukazujące proste czynności z życia dziecka pomagają wzbogacać jego słownictwo, sprzyjają rozwijaniu spostrzegawczości i wyciąganiu wniosków z obserwacji otaczającego świata. Rozwijają aktywność intelektualną i sferę emocjonalną poprzez nazywanie własnych emocji podczas wykonywania danej czynności. Wspólne „przerobienie" z rodzicem wykonywanych czynności pozwala kształtować u dziecka odporność emocjonalną, konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. Wspólne rozmowy pozwalają na uświadomienie rodzicowi zasobów i możliwości dziecka, rozwijają świadomość jego talentów.

Przykładowe zabawy

DOPASOWYWANKA   nr kat. SMW/Wyp.Pom./11

Doskonała  pomoc pozwalająca dziecku uchwycić związki między przedmiotami. Stwarza możliwość wyodrębniania danych zbiorów, grup ludzi, zwierząt i przedmiotów. Poszerza słownictwo dziecka oraz sprzyja rozwijaniu:

 • pamięci wzrokowej
 • zdolności koncentracji
 • myślenia
 • motoryki małej
 • umiejętności klasyfikowania

Przykładowe zabawy

 

Dopasowywankę podarowała naszemu Stowarzyszeniu firma Nowa Szkoła.

MÓJ DZIEŃ   nr kat. SMW/Wyp.Pom./10

Gra stymuluje językowy rozwój dziecka, sprzyja jego rozwojowi intelektualnemu. Wspomaga rozwój  poznawczy w aspekcie percepcji czasu i wprowadzenia  do jego rytmicznej organizacji.
Sprzyja poznawaniu stałego następstwa wydarzeń; uczy myślenia przyczynowo-skutkowego. Poprzez stałe określenie cyklu dobowego redukuje napięcie emocjonalne i buduje poczucie bezpieczeństwa.

Przykładowe zabawy

PALETA GEOMETRYCZNA   nr kat. SMW/Wyp.Pom/23

Duża układanka z bolcami wykonana z drewna. Zabawka kształci umiejętność rozpoznawania i sortowania figur wg kształtu i koloru. Dodatkowo doskonali motorykę małą (precyzję ruchów) oraz koordynację ręka-oko.

Przykładowe zabawy

 

Paletę geometryczną podarowała naszemu Stowarzyszeniu firma Nowa Szkoła.

NAKŁADANKA GEOMETRYCZNA   nr kat. SMW/Wyp.Pom/21

Doskonale nadaje się  zarówno do stwarzania możliwości manipulowania figurami geometrycznymi, jaki i rozwijania
u dziecka:

 • wyobraźni
 • zdolność kojarzenia
 • zdolności manualnych

Dzięki nakładce dziecko poznaje figury geometryczne, uczy się
je  nazywać, rozróżniać.

Przykładowe zabawy

 

Nakładankę geometryczną podarowała naszemu Stowarzyszeniu firma Nowa Szkoła.

CODZIENNE PRZEDMIOTY   nr kat. SMW/Wyp.Pom/17

Doskonała pomoc do ćwiczeń językowych, klasyfikowania i sortowania oraz wspólnych rozmów o tym co lubimy robić, w co i czym się bawić. Zdjęcia można użyć do:

 • rozwijania słownictwa
 • przeliczania
 • ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości

Przykładowe zabawy

 

Zdjęcia - Codzienne przedmioty podarowała naszemu Stowarzyszeniu firma Nowa Szkoła.

PUZZLE - GDZIE KTO MIESZKA?   nr kat. SMW/Wyp.Pom/4

Gra dydaktyczna stymulująca funkcję poznawczą dziecka i zwiększająca jego zasób słownictwa. Rozwijająca wyobraźnię dziecięcą i uczą logicznego myślenia. Dzięki tej zabawie maluch poznaje ciekawy świat przyrody. Forma puzzlowa pozwala dziecku szybciej osiągnąć sukces, a tym samym lepiej przyswajać wiedzę. Zadaniem gracza jest dobranie zwierzątka do jego "domku".
Przykładowe zabawy

NOŻYCZKI TERAPEUTYCZNE Z PODWÓJNYM UCHWYTEM  
nr kat. SMW/Wyp.Pom/20

Pozwalają  rodzicom:

 • doskonalić motorykę małą swojego dziecka,
 • kształtować właściwy chwyt i wyrabiać ruch konieczny do cięcia,
 • dodatkowo a może przede wszystkim być blisko swego malucha i razem z nim tworzyć wycinankowe "dzieła".

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu firma Nowa Szkoła.

TACTILOTO  nr kat. SMW/Wyp.Pom/6

Podstawowe zastosowanie tej zabawnej i prostej gry to pobudzenie zmysłu dotyku. Pomoc tę możemy wykorzystać również do:

 • rozwijania zdolności percepcyjnych,
 • utrwalania kolorów,
 • wzbogacania słownika czynnego i biernego.

Przykładowe zabawy

 

Tactiloto podarowała naszemu Stowarzyszeniu firma Nowa Szkoła.

ŚWIAT DZWIĘKÓW OTTA  nr kat.

„Świat dźwięków Otta” to multimedialny program, który w ciekawy i graficznie atrakcyjny sposób pozwala stymulować rozwój słuchowy dziecka. Zaprojektowany jest jako gra, przez co dochodzi czynnik rywalizacji, niezwykle lubiany przez dzieci i motywujący do działania. Szczególną uwagę na tę pomoc edukacyjną powinni zwrócić rodzice dzieci z wadami słuchu. Konkretne zadania skonstruowane są tak, aby maksymalnie skupić uwagę słuchową dziecka i pomóc mu poznać bogaty świat dźwięków. Rozwój percepcji słuchowych prowadzi natomiast do rozwoju mowy, najpierw jej rozumienia (czyli mowy biernej), w dalszym etapie aktu mowy (czyli mowy czynnej).

„Świat dźwięków Otta” składa się z dziesięciu miejsc i charakterystycznych dla tych miejsc dźwięków, m.in. jest to ulica, kuchnia, zoo. Dodatkowo można zróżnicować dziecku trudność zadania wybierając od 2 do 10 dźwięków.

Przykładowe zabawy

 

Program ten mamy dzięki uprzejmości firmy MED-EL Polska.

KSIĄŻECZKA PLUSZOWE DŹWIĘKI  nr kat. SMW/Wyp.Pom./26

Dzięki książeczce dźwiękowej dziecko poznaje nie tylko wygląd zwierząt, ale także ma okazję zapoznać się z ich odgłosami. Wystarczy, że naciśnie paluszkami pluszowego koguta, świnię, kaczkę lub krowę. W ten sposób spontanicznie podejmie próby naśladowania wydawanych przez nie dźwięków. Pluszowe zwierzątka wraz z odgłosami urozmaicą także zawartą w książce historyjkę i sprawią, że czytanie stanie się doskonałą zabawą.

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Jasia.

DOMINO - ZWIERZĘTA DOMOWE  nr kat. SMW/Wyp.Pom./24

Gra służy do utrwalania znajomości nazw zwierząt.

Dodatkowo domino:

 • uczy przeliczania oraz globalnego rozpoznawania cyfr w zapisie graficznym (jak na kostce do gry),
 • ćwiczy koncentrację wzrokową i spostrzegawczość,
 • rozwija orientację kierunkową.

Przykładowe zabawy

 

Pomoc podarował naszemu Stowarzyszeniu Pan Jan P.

DŹWIĘKI MARZEŃ  nr kat. SMW/Wyp.Pom./1; SMW/Wyp.Pom./2

Pomoc ta przydatna jest szczególnie dzieciom z uszkodzonym narządem słuchu, u których konieczna jest stymulacja słuchu i mowy od pierwszych dni życia, a także dla dzieci słyszących, które lubią zabawę w zgadywanki. Dzięki nagraniom zebranym na płytach CD można rozwijać i wykorzystywać możliwości słuchowe każdego dziecka. Po opanowaniu umiejętności słuchania, poszczególnych etapów wychowania słuchowego i rozumienia, dziecko rozwija komunikację językową. Dzięki słuchaniu nagrań z CD dzieci poszerzają swoje doświadczenia akustyczne, rozwijają wyobraźnię i doznania estetyczne, natomiast dzięki obrazkom kojarzą bodźce akustyczne z przedmiotami i sytuacjami, przez co rozwijają rozumienie i słownictwo.

Opis pomocy

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Fundacja Grupy TP.

MURAT - CAŁA SERIA

Serię książeczek o przygodach Murata przygotowano z myślą o dzieciach z uszkodzeniem narządu słuchu, korzystających z implantu ślimakowego lub z innych urządzeń wspomagających słyszenie. W książeczkach znajdą Państwo liczne czytanki, które skonstruowano specjalnie dla dzieci z zaburzeniami słuchu - tak, aby dać im jak najwięcej możliwości wzbogacenia języka. Z materiałami zawartymi w książce można pracować, kiedy się tylko ma na to ochotę - liczne proponowane gry i ćwiczenia pozwalają rozwijać językowe i słuchowe umiejętności dziecka.

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu firma MED-EL Polska.

 

Do książeczek dołączono po 2 zestawy kart:

Zestaw A zawiera obrazki przedstawiające obiekty oraz postacie występujące w opowiadaniu.

Zestaw B zawiera obrazki, na których przedstawiono wydarzenia z historyjki.

Rysunki można skopiować, ponaklejać na tekturki, po czym wykorzystywać do gier utrwalających język stosowany w opowiadaniu. Można również zaproponować dziecku, aby szukało w historyjce obiektów i zdarzeń przedstawionych na obrazkach. Wspólnym ćwiczeniem może być również kolorowanie obrazków, każdy po jednym z pary. W książeczce znajdują się arkusze z wieloma dodatkowymi ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności słuchowe dziecka.

Przykładowe zabawy

Dostępne w wersjach:

MURAT ROBI ZAKUPY   nr kat. SMW/Wyp.Pom/40

MURAT JEŹDZI NA KONIKU   nr kat. SMW/Wyp.Pom/41

MURAT JEDZIE NA PIKNIK   nr kat. SMW/Wyp.Pom/42

PREZENT URODZINOWY MURATA   nr kat. SMW/Wyp.Pom/43

NAKŁADANKA - UBIERZ LALĘ nr kat. SMW/Wyp.Pom./35

Nakładanka rozwija i pobudza wyobraźnię.

W formie zabawowej kształci:

 • koordynację wzrokowo – ruchową
 • ćwiczy motorykę małą
 • zwiększa zasób słownictwa
 • ćwiczy koncentrację
 • utrwala kolory
 • utrwala wiedzę na temat pór roku - kształcenie umiejętności dopasowywania ubrania do odpowiedniej temperatury
 • ćwiczy przeliczanie w zakresie 5

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Szymona.

NAKŁADANKA - NARZĘDZIA nr kat. SMW/Wyp.Pom./36

Nakładanka służy do utrwalenia znajomości nazw narzędzi używanych często w gospodarstwie domowym.

Dodatkowo nakładanka:

 • rozwija koordynację oko – ręka,
 • ćwiczy motorykę małą,
 • rozwija umiejętność naśladowania odgłosów wydawanych przez narzędzia.

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Szymona.

PUZZLE DLA NAJMŁODSZYCH - ZWIERZĘTA nr kat. SMW/Wyp.Pom./28

Układanka edukacyjna dla najmłodszych stymulująca u dzieci kreatywność i zdolności manualne. Puzzle złożone są z 3 elementów.

Dodatkowo gra ćwiczy:

 • spostrzegawczość
 • koncentrację
 • rozwija słownictwo
 • doskonali motorykę małą
 • koordynację wzrokowo-ruchową

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Szymona.

BABY LOGIC - ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE nr kat. SMW/Wyp.Pom./30

Gra dydaktyczna stymulująca funkcję poznawczą dziecka i zwiększająca jego zasób słownictwa. Rozwija  wyobraźnię dziecięcą i uczy logicznego myślenia. Dzięki tej zabawie maluch poznaje ciekawy świat przyrody. Forma puzzlowa pozwala dziecku szybciej osiągnąć sukces, a tym samym lepiej przyswajać wiedzę.Łącząc ze sobą element, czyli manipulując puzzlami by je ze sobą połączyć  ćwiczy "małą motorykę".

Zadaniem gracza  w „baby logic” jest połączenie dorosłego zwierzęcia z jego potomstwem.

Przykładowe zabawy

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Szymona.

ABAK DO SORTOWANIA KOLORÓW nr kat. SMW/Wyp.Pom./53

Drewniana gra dydaktyczna ucząca sortowania wg kolorów, wielkości i ilości elementów.

Układanka ćwiczy:

 • koordynację oko – ręka,
 • motorykę małą,
 • utrwala nazwy kolorów
 • kształci pojęcia duży, mały,
 • układanie wg. wielkości (od najmniejszego do największego i odwrotnie),
 • przeliczanie w zakresie 5.

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Julka.

NAKŁADANKA - OWOCE nr kat. SMW/Wyp.Pom./48

Nakładanka „Owoce" rozwija i pobudza wyobraźnię. Zadaniem dziecka jest dopasowanie danego owocu do właściwego kształtu. Uchwyty na każdym klocku sprawiają, ze małym rączkom niezwykle łatwo je układać.

Nakładanka służy do utrwalenia znajomości nazw owoców.

Dodatkowo rozwija:

 • koordynację oko – ręka,
 • ćwiczy motorykę małą,
 • ćwiczy przeliczanie w zakresie 2,
 • utrwala nazwy kolorów.

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Julka.

NAKŁADANKA - ZWIERZĘTA nr kat. SMW/Wyp.Pom./46

Nakładanka służy do utrwalenia znajomości nazw zwierząt. Dopasowywanie dorosłych i młodych zwierząt (relacja rodzic – dziecko).

Dodatkowo nakładanka:

 • rozwija koordynację oko – ręka,
 • ćwiczy motorykę małą,
 • rozwija umiejętność naśladowania odgłosów zwierząt.
 • kształci pojęcia „duży", „mały".

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Julka.

NAKŁADANKA - ZWIERZĘTA 2 nr kat. SMW/Wyp.Pom./47

Nakładanka służy do utrwalenia znajomości nazw zwierząt. Dopasowywanie dorosłych i młodych zwierząt (relacja rodzic – dziecko).

Dodatkowo nakładanka:

 • rozwija koordynację oko – ręka,
 • ćwiczy motorykę małą,
 • rozwija umiejętność naśladowania odgłosów zwierząt.
 • kształci pojęcia „duży", „mały".

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Julka.

WYSZYWANKI BEZ IGŁY nr kat. SMW/Wyp.Pom./163

Zabawa polega na przewlekaniu sznurówek przez dziurki w tekturowych obrazkach.

 • Pomoc dydaktyczna usprawniająca motorykę małą, sprawność palców oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Uczy cierpliwości i skupienia uwagi na zadaniu.
 • Kolorowe sznurówki dają możliwość utrwalenia kolorów.
 • Utrwalenie pojęć: góra – dół , bok, lewo- prawo
 • Poszerzanie słownictwa: utrwalenie części ciała; głowa, tułów, ogon
 • Naśladować odgłosy wydawane przez wyszywane zwierzątko
 • Wyszukiwać wyszywane zwierzątko np. w książkach - nazywać je, stworzyć jego rodzinę.

Zabawki dedykowane są dla dzieci powyżej 3-4 roku życia, gdyż wymagają one skupienia, cierpliwości i chęci w dążeniu do celu, a także pewnej sprawności manualnej. Młodsze dzieci mogą się szybko zniechęcać, nudzić i denerwować przy braku sukcesu w działaniu.

Dostępna w wersjach:

 • Wyszywanki bez igły - kogut
 • Wyszywanki bez igły - konik
 • Wyszywanki bez igły - baranek

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Julka.

LABIRYNT ZE ZWIERZĘTAMI nr kat. SMW/Wyp.Pom./49

Gra labirynt polega na dopasowaniu zwierząt do ich domków i rodzin.

Gra rozwija:

 • koordynację oko – ręka,
 • koncentrację uwagi,
 • ćwiczy motorykę małą,
 • utrwala nazwy zwierząt,
 • kształci pojęcie duży, mały,
 • rozwija umiejętność naśladowania odgłosów zwierząt.

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu Mama Julka.

PUZZLE - LITERKI I CYFERKI  nr kat. SMW/Wyp.Pom./44

Puzzle piankowe „ Litery i cyferki" polegają na dopasowaniu liter i cyfr do właściwego kształtu. Puzzle te są elastyczne i miękkie i mogą nimi manipulować nawet małe dzieci. Dają one możliwość układania kompozycji przestrzennych wg. wzoru pokazanego przez rodzica lub wg własnych pomysłów dziecka.

Gra rozwija:

 • koordynację oko – ręka,
 • koncentrację uwagi,
 • ćwiczy motorykę małą,
 • utrwala nazwy kolorów,
 • rozwija wyobraźnię i myślenie przestrzenne.

 

Pomoc podarował naszemu Stowarzyszeniu Pan Jan P.

UKŁADANKA DYDAKTYCZNA - ABECADŁO nr kat. SMW/Wyp.Pom./176

Układanka dydaktyczna Abecadło to gra pomagająca dzieciom w nauce pierwszych literek. Zabawa polega na dopasowywaniu kartonika z literką do kartonika z obrazkiem przedstawiającym wyraz rozpoczynający się tą literką. Dzięki zabawie dziecko uczy się literek, a także rozpoznawania głoski występującej na początku wyrazu i dobierania do niej obrazka.
W łatwiejszej wersji możemy łączyć kartoniki kolorami, kształcąc umiejętność rozpoznawania i dopasowywania kolorów.

Dodatkowo gra doskonali:

 • stymuluje procesy umysłowe
 • doskonali motorykę małą
 • koordynację wzrokowo-ruchową
 • kształci zdolność koncentracji
 • kształci słuch fonematyczny

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu
Ewa Malańska-Borszyńska.

DOMINO nr kat. SMW/Wyp.Pom./175

Nakładanka służy do utrwalenia znajomości nazw zwierząt.

Gra jest zabawką edukacyjną opartą o podstawowe zasady gry w domino znane od wielu lat. Przed rozpoczęciem gry każdy z graczy losuje taką samą ilość kart. Grę rozpoczyna losowo wybrany uczestnik wykładając jeden z elementów wylosowanych przed rozpoczęciem gry. Gracz może wyłożyć element na stół tylko wtedy, gdy znajdujący się na nim obrazek będzie pasował do ostatniego obrazka w ciągu elementów leżących na stole. Wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się swoich kart z obrazkami.

W tej wersji kafelki mają namalowaną cyfrę lub odpowiednią liczbę zwierząt; kształcą więc podstawowe pojęcia matematyczne.     

Dodatkowo gra doskonali:

 • motorykę małą
 • koordynację wzrokowo- ruchową.
 • zdolność koncentracji

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu
Ewa Malańska-Borszyńska.

FIGURAKI nr kat. SMW/Wyp.Pom./177

Gra edukacyjna kształcąca umiejętność rozpoznawania i sortowania figur wg kształtu i koloru. Dziecko  uczy się rozpoznawać podstawowe figury geometryczne takie jak, koło, trójkąt, prostokąt czy kwadrat oraz 6 kolorów: żółty, niebieski, czerwony, pomarańczowy, zielony i fioletowy.

Dodatkowo gra doskonali:

 • wyobraźnię i kreatywność
 • doskonali motorykę małą
 • koordynację wzrokowo- ruchową.
 • zdolność koncentracji

Przykładowe zabawy

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu
Ewa Malańska-Borszyńska.

UKŁADANKA MAGNETYCZNA - PIESEK nr kat. SMW/Wyp.Pom./178

Układanka dydaktyczna Abecadło to gra pomagająca dzieciom w nauce pierwszych literek. Zabawa polega na dopasowywaniu kartonika z literką do kartonika z obrazkiem przedstawiającym wyraz rozpoczynający się tą literką. Dzięki zabawie dziecko uczy się literek, a także rozpoznawania głoski występującej na początku wyrazu i dobierania do niej obrazka.
W łatwiejszej wersji możemy łączyć kartoniki kolorami, kształcąc umiejętność rozpoznawania i dopasowywania kolorów.

Dodatkowo gra doskonali:

 • stymuluje procesy umysłowe
 • doskonali motorykę małą
 • koordynację wzrokowo-ruchową
 • kształci zdolność koncentracji
 • kształci słuch fonematyczny

 

Pomoc podarowała naszemu Stowarzyszeniu
Ewa Malańska-Borszyńska.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.