^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

 

 

 

Grudzień

Ufundowanie paczek świątecznych dla dzieci występujących w szkolnej Jasełce oraz dzieci będących pod opieką WWR i przedszkola specjalnego.

 

Listopad

Dofinansowanie szkolenia p. Dorocie Olczyk-Dryniak  w zakresie metody Tomatisa.

 

Wrzesień

Szkolenie „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. II”.

Rozpoczęcie współpracy z wolontariuszami – dodatkowe zajęcia logopedyczne oraz zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci z grupy przedszkolnej.

 

Sierpień

W sierpniu i we wrześniu zakupiliśmy wyposażenie pracowni multimedialnej dzięki dotacji pozyskanej z Fundacji BRE Banku, w ramach projektu: „Droga do bogactwa prowadzi przez pracę i oszczędność.”- Benjamin Franklin.

 

Lipiec

Złożony wniosek i podpisanie umowy dotyczącej wykorzystania 1%. Całkowita kwota w wysokości 3814,10 zł została przeznaczona na zakup mebli oraz pomocy edukacyjnych.

 

Czerwiec

Uzyskanie dotacji z Urzędu Miasta na imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka. Projekt pod nazwą „I kudłate i łaciate, pręgowate i skrzydlate, te co skaczą i fruwają na Dzień Dziecka zapraszają” zakładał wycieczkę do ZOO Safarii w Borysewie.
Uzyskanie dotacji z BRE Banku na wycieczkę do teatru Piccolo. Dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Urodziny Baby Jagi”.


12. czerwca została zorganizowana wycieczka autokarowa do Sannik k/Łowicza. W wyjeździe uczestniczyli uczniowie oddziałów edukacyjno – terapeutycznych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 . Stowarzyszenie dofinansowało koszty transportu autokarowego.

 

Kwiecień

Zakończenie zbiórki publicznej w postaci sprzedaży cegiełek wartościowych.

Celem zbiórki było doposażenie i remont oddziału przedszkolnego przy ZSS nr 5. Cała kwota zbiórki (3727,77 zł) została w całości przeznaczona na ten cel. Koszty remontu wyniosły 1560,77 zł., a koszty doposażenia oddziału przedszkolnego m.in. w meble, pudełka na zabawki, 2167,00 zł. Remont oddziału został przeprowadzony nieodpłatnie przez członków Stowarzyszenia.

Z inicjatywy członków Stowarzyszenia p. Magdaleny Grzelczak i p. Agnieszki Latoszewskiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 został zorganizowany konkurs matematyczny „Ja to potrafię". W tym przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie z klas VI szkoły podstawowej i III klas gimnazjalnych z 10 placówek. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Ekonomia w moim domu". Uczniowie rozwiązywali zadania z zakresu budżetu domowego, zachowań ekologicznych, gospodarowania czasem i pieniędzmi.

 

Marzec

Szkolenie „Program językowy - Makaton”.
Szkolenie „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi”.

 

Luty

Szkolenie „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. I”.

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.