^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

 

 

Grudzień

Szkolenie „Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna” dla terapeutów i nauczycieli.

12 grudnia zorganizowaliśmy zabawę choinkową połączoną z warsztatami ceramicznymi w sali zabaw Twister. W zabawie wzięły udział dzieci z Zespołu WWR oraz dzieci z grup przedszkolnych będących pod opieką naszego Stowarzyszenia.

Ufundowanie paczek świątecznych dla dzieci występujących w szkolnej Jasełce oraz dzieci będących pod opieką WWR i  przedszkola specjalnego.

Pozyskanie sponsora – P&G i przygotowanie paczek dla rodziców będących pod opieką Stowarzyszenia oraz dla 10 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Uzyskanie dotacji z PFRON na realizację zadania: „Krok naprzód” – indywidualne i grupowe terapie dla dzieci niepełnosprawnych o charakterze funkcjonalnym i interdyscyplinarnym. Projekt zakłada dodatkowe zajęcia (logopedyczne, Integracji Sensorycznej, Rehabilitacji i Trening Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa) dla 32 dzieci niepełnosprawnych będących pod opieką Stowarzyszenia.

 

Listopad

Złożyliśmy wniosek dotyczący wykorzystania 1%. Pieniądze (5102,85 zł) zostały przeznaczone na:

  • sfinansowanie wycieczki do Warszawy dla podopiecznych będących pod opieką naszego Stowarzyszenia
  • zakup mebli do świetlicy mieszczącej się w placówce będącej pod opieką Stowarzyszenia
  • zakup pomocy edukacyjnych do wypożyczalni, która jest prowadzona przez nasze Stowarzyszenie
  • organizację zajęć warsztatowych z historii dla podopiecznych naszego Stowarzyszenia
  • zakup ławki ogrodowej do „Zaczarowanego ogrodu” –miejsca zabaw dla przedszkolaków.

 

Czerwiec

23 czerwca zorganizowaliśmy piknik z okazji zakończenia roku szkolnego. Mali podopieczni Stowarzyszenia wraz z rodzicami bawili się na "Pikniku pod Chmurką" zorganizowanym w Stajni "Oleńka" przy ulicy Liściastej w Łodzi. W tym dniu nie zabrakło atrakcji tj. przejażdżka bryczką, przejażdżka na kucyku, wspólne grillowanie, zabawy. Organizacja imprezy możliwa była dzięki nawiązanej współpracy ze  Stowarzyszeniem „Salon” oraz środkom pozyskanym z Urzędu Miasta Łodzi.

 

Czerwiec

23 czerwca zorganizowaliśmy piknik z okazji zakończenia roku szkolnego. Mali podopieczni Stowarzyszenia wraz z rodzicami bawili się na "Pikniku pod Chmurką" zorganizowanym w Stajni "Oleńka" przy ulicy Liściastej w Łodzi. W tym dniu nie zabrakło atrakcji tj. przejażdżka bryczką, przejażdżka na kucyku, wspólne grillowanie, zabawy. Organizacja imprezy możliwa była dzięki nawiązanej współpracy ze  Stowarzyszeniem „Salon” oraz środkom pozyskanym z Urzędu Miasta Łodzi.

 

Maj

Szkolenie „Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności” dla terapeutów i nauczycieli.

 

Kwiecień

Współorganizowanie II Ogólnopolskiej Debaty „Efektywne kształcenie osób z niepełnosprawnościami szansą na ich sukces zawodowo-społeczny”.

24 kwietnia została zorganizowana wycieczka do lasu Łagiewnickiego na zajęcia ekologiczne „Od nasionka do drzewka” i piknik w zgodzie z przyrodą. W wyjeździe uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych mieszczących się w Zespole Szkół Specjalnych nr 5. Stowarzyszenie dofinansowało koszty transportu autokarowego.

Szkolenie „Integracja odruchów dynamicznych i postularnych z układem ruchowym całego ciała wg. dr Swietłany Masgutowej” dla terapeutów i nauczycieli.

 

Marzec

Szkolenie „Gimnastyka Mózgu Paula Denisona cz. I i II.” dla terapeutów i nauczycieli.

 

Luty

Szkolenie "Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych"dla terapeutów i nauczycieli.

X Integracyjny Festiwal Piosenki o Łodzi i Regionie pod hasłem „Bajkowa Łódź Filmowa”. Uczestnikami imprezy byli uczniowie łódzkich szkół specjalnych i ogólnodostępnych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, uczniowie ośrodków szkolno– wychowawczych, maluchy z Plantusiowego Przedszkola przy ZSS nr 5 oraz goście z regionu łódzkiego - placówki z Buczka, Białej i Konstantynowa.
Stowarzyszenie Mniej Więcej pozyskało sponsora – Grupę Atlas. Firma podarowała upominki dla uczestników imprezy.

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.