^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

 

 

Listopad - Grudzień

Organizacja projektu „Nauczyciel-Lider-Mediator” – we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, oraz łódzkimi szkołami Specjalnymi: Szkołą Podstawową Specjalną nr 168, Szkołą Podstawową Specjalną nr 128, Stowarzyszenie „Mniej Więcej” zorganizowało konferencję skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych specjalnych i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Głównym celem konferencji było podniesienie wiedzy oraz wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego uczestników biorących udział w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez zaproszonych specjalistów.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z bankiem BGŻ Bank Paribas. Wspólnie z bankiem Stowarzyszenie przygotowało paczki dla 30 dzieci – uczniów SPS nr 168 w Łodzi. Byli to uczniowie, którzy występowali  w szkolnych Jasełkach.

Stowarzyszenie pozyskało meble z banku BGŻ Bank Paribas. Meble zostały przekazane Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 i będą służyły uczniom w salach lekcyjnych.

W ramach współpracy Stowarzyszenia „Mnie Więcej” z firmą przewozowa „Liksu - Transport ” została zorganizowana wycieczka autokarowa do fabryki bombek w Piotrkowie Trybunalskim, w której uczestniczyli  uczniowie SPS nr 168 w Łodzi.

 

Maj

Organizacja szkolenia pt.  Trening Umiejętności Społecznych. Szkolenie miało na celu przygotowanie skierowane do nauczycieli, terapeutów, logopedów na co dzień pracujących z dziećmi z autyzmem.

 

Marzec

Stowarzyszenie złożyło wniosek o Realizację Zadania Publicznego w Ramach Inicjatywy Lokalnej i dzięki temu pozyskało środki na likwidację barier architektonicznych - budowę podjazdu dla wózków. Podjazd będzie znajdował się w głównym wejściu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w łodzi, w której jednocześnie mieści się siedziba Stowarzyszenia.  Budowa podjazdu zakończy się do końca 2019 roku. Nasze Stowarzyszenie przekazało środki finansowe pozyskane ze zbiórki 1%  i tym samym uczestniczyło w kosztach realizacji projektu.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.