^Powrót na górę

Katalog

Zapraszamy do przeglądania naszego katalogu pomocy terapeutycznych. Staraliśmy się podzielić pomoce według ich podstawowego zastosowania, ale większość z posiadanych przez nas pomocy można wykorzystać do wspomagania różnych funkcji rozwojowych dziecka.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.