^Powrót na górę

Projekt "Pomoc na Dobry Start"

Realizujemy projekt:

 

„Pomoc na Dobry Start - wieloprofilowy system wsparcia do samodzielności w formie indywidualnych terapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

 

finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie informacje dot. realizacji projektu można znaleźć w głównym menu w zakładce Nasze projekty - "Pomoc na Dobry Start".

 

1% dla Stowarzyszenia

Wszystkim, którzy wsparli nasze Stowarzyszenie swoim 1% podatku bardzo dziękujemy. 

 

1% z Przyjazną Szkołą

DO 2014r.

Wraz ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła braliśmy udział w akcji
1% dla mojej organizacji.

Dzięki temu można było przekazywać 1% podatku na Stowarzyszenie
"Mniej Więcej".

 

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

 

   Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "Mniej Więcej" zrzesza rodziców, terapeutów, psychologów i nauczycieli działających charytatywnie na rzecz dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ludzi życzliwych naszym podopiecznym.

   Działaniami naszymi obejmujemy między innymi podopiecznych placówki Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, wychowanków przedszkola oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi. Nasza działalność skierowana jest na wspomaganie szeroko rozumianej rehabilitacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród naszych podopiecznych są dzieci niesłyszące, niedowidzące, niepełnosprawne intelektualnie, przewlekle chore, dzieci z uszkodzonym narządem ruchu, dzieci z trudnościami w uczeniu się wskutek dysharmonii w rozwoju, a także dzieci społecznie niedostosowane wskutek zaburzeń wyższych czynności nerwowych.

   Celem naszego Stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia podopiecznych. Baczną uwagę kierujemy na realizację potrzeb osobistych,edukacyjnych oraz społecznych dzieci. Ważnym zadaniem są działania integracyjne,przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

   W swoich działaniach nie zapominamy też o rodzinach dzieci niepełnosprawnych. Staramy się wspierać je w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, udziału w kulturze, rekreacji a także integracji ze środowiskiem oraz zabezpieczania ich potrzeb socjalnych.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.