^Powrót na górę

Historia

 

 

 

Kwiecień

Sfinansowanie transportu uczniom klasy VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum do zajezdni tramwajowej MPK przy ul. Telefonicznej w Łodzi. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w ramach doradztwa zawodowego i poznawania różnorodnych zawodów. Koszty transportu zostały pokryte ze środków zgromadzonych w ramach 1%.

Organizacja szkolenia na temat „Rozwijanie komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu” Szkolenie skierowane do nauczycieli, terapeutów, logopedów na co dzień pracujących z dziećmi z autyzmem.

 

Marzec

Współorganizacja seminarium pt. „Kształcenie specjalne w dobie przemian a rzeczywistość edukacyjna”.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.