^Powrót na górę

Ach te słowa --- mniej więcej
powtarzają je od niechcenia
tak sobie
byle jak
przekazują jak niezdarne ręce
kto zrozumie kto wytłumaczy
że mniej
to znaczy więcej

Jan Twardowski

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.