^Powrót na górę

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "Mniej Więcej", ul. Plantowa 7, 91-104 Łódź. 2. Celem przetwarzania są działania wspomagające rehabilitację dzieci będących podopiecznymi Stowarzyszenia oraz SPS 168 w Łodzi.i Zespołu WWR mieszczącego się w SPS 168 w Łodzi oraz obsługa spraw zgłaszanych droga mailową.
3. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
5. Dane przechowywane będą przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu.
6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.