^Powrót na górę

 

STOWARZYSZENIE RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ

DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

„MNIEJ WIĘCEJ”

 

ADRES

ul. Plantowa 7, 91- 104 Łódź

 

KONTO STOWARZYSZENIA

Numer konta: Bank Gospodarki Żywnościowej SA: 09 2030 0045 1110 0000 0348 5250

 

KRS: 0000365581

REGON: 100955500

NIP: 9471972931

 

ZARZĄD

Prezes - Dorota Olczyk-Dryniak

Prezes ds. merytorycznych - Olga Szymanowska

Sekretarz-Skarbnik - Alicja Kniewska

Członek Zarządu - Kamil Kraska

Członek Zarządu - Katarzyna Presler

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Joanna Przybył

Zastępca Przewodniczącego - Aleksandra Kuleta-Łubisz

Sekretarz - Anna Oleksik

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.