^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Wszystkim, którzy wsparli nasze Stowarzyszenie swoim 1% podatku bardzo dziękujemy. 

 

Potrzeby emocjonalne dziecka - potrzeba uwagi dorosłych

Jedną z najważniejszych potrzeb emocjonalnych dziecka jest potrzeba uwagi dorosłych.

 • Najlepsza uwaga to zainteresowanie i pochwała,
 • Na drugim miejscu jest uwaga negatywna - np. za złe zachowanie,
 • Brak uwgi jest nie do zniesienia dla dziecka.

Radzenie sobie z poszukiwaniem uwagi:

 • Chwalenie, by podnieść samoocenę dziecka,
 • Dawanie jesnych poleceń,
 • Ignorowanie negatywnego poszukiwania uwagi.

Chwalenie

 

Chwaląc, by podnieść samoocenę dziecka staramy się stosować następujące zasady:

 1. Używamy konkretów: książki na półkach, samochodziki w pudłach, zamiast: wspaniały porządek.
 2. Unikamy przysłówków, przymiotników: wspaniale posprzątałeś pokój,
 3. Ustalmy cel pochwały, czyli jakie zachowanie chcemy wzmocnić,
 4. Konstruujemy pochwałę według schematu: opis tego co widzę + nazwa cechy + nazywanie uczuć: posprzątany pokój, pamiętasz o zasadach, cieszę się.
 5. Zakazane słowa:
 • Tym razem dobrze ci poszło.
 • W końcu udało ci się skończyć zadanie.
 • Zrobiłeś to prawie tak dobrze jak kolega.
 • Dzisiaj pościeliłeś łóżko.
 • Tylko/Aż dwa razy w tym tygodniu posprzątałeś pokój.
 • Widzisz, jak chcesz, to potrafisz.
 • O, wreszcie ułożyłeś książki.
 • Mógłbyś tak zawsze pomagać mamusi.
 • Całkiem nieźle to wykonałeś.
 • Świetnie przepisałeś zadanie, ale zobacz, ile w nim błędów.
 • Dobrze wykonałeś swoją pracę, szkoda, że codziennie tak nie pracujesz.
 • Nie gadałeś dziś podczas obiadu.

 

Dawanie jasnych poleceń

 

Sześć etapów skutecznego wydawania poleceń:

 1. Podejdź do dziecka.
 2. Zdobądź jego uwagę (dotknij jego ramienia, nawiąż kontakt wzrokowy, zawołaj po imieniu),
 3. Sformułuj jednoznaczne, dwu-, trzywyrazowe polecenie,
 4. Poproś dziecko, by powtórzyło polecenie,
 5. Gdy dziecko nie pamięta, powtórz polecenie, poproś je ponownie, by je powtórzyło,
 6. Dopilnuj jego wykonania.

 

Ignorowanie negatywnego poszukiwania uwagi

 

Żeby wyciągnąć dziecko z pułapki negatywnej uwagi trzeba:

 • nagradzać i chwalić, kiedy tylko to możliwe, ułatwiając dziecku zdobycie uwagi pozytywnej,
 • przestać nagradzać dziecko swoją uwagą, gdy zachowuje się nieodpowiednio.

 

Zabranie uwagi - ignorowanie:

 • ignoruj tylko te zachowania, których celem jest przyciągnięcie twojej uwagi,
 • ignoruj aktywnie (wg. pięciu ważnych zasad),
 • celowo zignoruj niewłasciwe zachowanie, nie komentując i nie patrząc na dziecko,
 • bądź konsekwentny,
 • pamiętaj, że na początku ignorowane zachowanie może ulec eskalacji,
 • przerwij ignorowanie, gdy tylko dziecko zacznie się zachowywać właściwie,
 • natychmiast pochwal dobre zachowanie,
 • nie ignoruj zachowań agresywnych lub destruktywnych.

 

Pięć ważnych zasad:

 1. Milczenie - nie powiedz żadnego słowa, dopóki nie będziesz gotowy,
 2. Oczy - odwróć wzrok, nie nawiązuj kontaktu wzrokowego,
 3. Reakcja - kiedy jest to możliwe nie reaguj na próby wciągnięcia cię w dyskusję,
 4. Uśmiech - wyłącz uśmiech,
 5. Zakończenie - zakończ, gdy jesteś gotowy i kiedy uznałeś, że twoje przesłanie dotarło.

 

Kodeks złości:

Każdy ma prawo się złościć.

Wolno:

 • powiedzieć bez wulgaryzmów, co boli,
 • narysować złość,
 • zgnieść, podrzeć gazetę, wrzucić ją do "pudełka złości",
 • przerwać pracę na 5 minut,
 • "pobić" poduszkę, wykrzyczeć swoją złość w poduszkę.

Nie wolno:

 • nikogo uderzyć, także siebie,
 • niszczyć rzeczy,
 • wszystkich innych sposobów wyrażania złości, które nie są akceptowane.

Za złamanie zasad zostaje zastosowana konsekwencja.

 

Na podstawie materiałów z warsztatów dla rodziców przeprowadzonych przez panią Anię Klincewicz - Lebiodę (kwiecień 2011)

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.