^Powrót na górę

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 

al. Wyszyńskiego 86                 tel. 42-688-20-70

ul. Hipoteczna 3/5                    tel. 42-651-36-52

ul. Motylowa 3                         tel. 42-659-15-81

ul. Kilińskiego 141                    tel. 42-676-73-05

ul. Piłsudskiego 101                 tel. 42-674-59-73

ul. Kopernika 40                      tel. 42-637-06-31

ul. Rzgowska 25                      tel. 42-684-27-93

 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Poradnia Przyszpitalna

       ul. Rzgowska 281/289      tel. 42-271-20-67

 

"MAVICUS" Centrum Psychologiczno-Logopedyczne

     ul. Stalowa 3                    tel. 604-188-345

 

Navicula Centrum

     ul. Cedry 2                       tel. 42-611-21-00

     ul. Chocianowicka 198       tel. 42-680-21-00

 

Ośrodek Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej Fundacji Oświatowej "Nasza Szkoła"

    ul. Zbaraska 19                  tel. 42-688-16-68

 

PROM Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży i Dzieci

      ul. Jaracza 40                  tel. 42-630-03-73

 

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

     ul. Tokarska 7                  tel. 42-655-10-00

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego

     al. Wyszyńskiego 86         tel. 42-688-20-70

 

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii

     ul. Hipoteczna 3/5            tel. 42-653-76-75

 

THERAPEIA Psychologiczno-Pedagogiczny Zespół Logopedyczny

    ul. Piotrkowska 55             tel. 42-633-87-08

 

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

     ul. Szpitalna 11                tel. 42-674-50-11

 

Zakład Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych

     ul. Uniejowska 8              tel. 42-651-65-40

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.