^Powrót na górę

Załącznik nr 3

 

 

Uchwała nr 10

O wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej”

 

Uczestnicy walnego zgromadzenia na spotkaniu w dniu 27.09.2013r w Łodzi postanawiają wybrać Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej” w składzie

1.       Anna Burdyka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.       Kamil Kraska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3.       Ewa Malańska–Borszyńska – sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

 

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

Przewodniczący                                          Protokolant

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.