^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Wszystkim, którzy wsparli nasze Stowarzyszenie swoim 1% podatku bardzo dziękujemy. 

 

Zapytania ofertowe

Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej”
w Łodzi, ul. Plantowa 7

ZAPRASZA

Do składania ofert w rozpoznaniu cenowym w sprawie udzielenia zamówienia na zakup toru do nauki chodu i ugulu.

  1. Ofertę należy przesłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , dosyłając w ciągu 14 dni wersję papierową na adres: Stowarzyszenie „Mniej Więcej”, 91-104 Łódź, ul. Plantowa 7.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: ugul, tor do nauki chodu
  3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni
  4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające możliwość realizacji zamówienia wymagane przez Zamawiającego: szczegółowy opis zamawianych przedmiotów.
  5. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Stowarzyszenie „Mniej Więcej” w Łodzi oraz nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.
  6. Termin składania ofert: do dnia 30.04.2016r.
  7. Osoba uprawniona do kontaktów po stronie Zamawiającego: p. Dorota Olczyk-Dryniak, tel. kontaktowy: 608 223 653
  8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wykonawców składających swoja ofertę o wynikach postępowania. Oferent wyłoniony w drodze procedury otrzyma zamówienie w celu realizacji przedmiotu postępowania.

 

                                                                                                                                   Prezes Stowarzyszenia - Katarzyna Presler

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.