^Powrót na górę

Projekt "Pomoc na Dobry Start"

Realizujemy projekt:

 

„Pomoc na Dobry Start - wieloprofilowy system wsparcia do samodzielności w formie indywidualnych terapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

 

finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie informacje dot. realizacji projektu można znaleźć w głównym menu w zakładce Nasze projekty - "Pomoc na Dobry Start".

 

1% dla Stowarzyszenia

Wszystkim, którzy wsparli nasze Stowarzyszenie swoim 1% podatku bardzo dziękujemy. 

 

1% z Przyjazną Szkołą

DO 2014r.

Wraz ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła braliśmy udział w akcji
1% dla mojej organizacji.

Dzięki temu można było przekazywać 1% podatku na Stowarzyszenie
"Mniej Więcej".

 

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

 

W maju i czerwcu 2015r. uczniowie klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz dla klasy I-III gimnazjum mieszczących się w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 brali udział w zajęciach warsztatowych. Zajęcia przygotowane były przez Grupę Rekonstrukcyjną "Leśny Witeź" z Łodzi. Tematyka warsztatów dotyczyła czasów średniowiecza, początków państwa polskiego i stanowiła wzbogacenie zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej, jak również gimnazjum z przedmiotu historia.

Tematyka dotyczyła:

  1. Mitologii Słowian.
  2. Wczesnośredniowiecznego szyku
  3. Wczesnośredniowiecznego szpanu - Warsztat tworzenia ozdób.

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. W czasie spotkań uczniowie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu historii Ojczyzny i czasów średniowiecza. Warsztaty wpłynęły na ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania, jak również usprawniania manualnego.

Warsztat został sfinansowany ze środków pochodzących z akcji 1%.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.