^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Wszystkim, którzy wsparli nasze Stowarzyszenie swoim 1% podatku bardzo dziękujemy. 

 

W maju i czerwcu 2015r. uczniowie klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz dla klasy I-III gimnazjum mieszczących się w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 brali udział w zajęciach warsztatowych. Zajęcia przygotowane były przez Grupę Rekonstrukcyjną "Leśny Witeź" z Łodzi. Tematyka warsztatów dotyczyła czasów średniowiecza, początków państwa polskiego i stanowiła wzbogacenie zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej, jak również gimnazjum z przedmiotu historia.

Tematyka dotyczyła:

  1. Mitologii Słowian.
  2. Wczesnośredniowiecznego szyku
  3. Wczesnośredniowiecznego szpanu - Warsztat tworzenia ozdób.

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. W czasie spotkań uczniowie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu historii Ojczyzny i czasów średniowiecza. Warsztaty wpłynęły na ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania, jak również usprawniania manualnego.

Warsztat został sfinansowany ze środków pochodzących z akcji 1%.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.