^Powrót na górę

Dokumenty do pobrania

 

Nazwa dokumentu Pobierz

Formularz zgłoszeniowy (WORD)
button

Umowa

button

Deklaracja uczestnictwa - zał. nr 2

button

Zgoda na przetw. danych osobowych - zał. nr 3

button
Oświadczenie uczestnictwa tylko w jednym projekcie dofinansowanym z PFRON w 2016r. - zał. nr 4 button

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem - zał. nr 5

button

Regulamin rekrutacji do projektu "Pomoc na Dobry Start"

button

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.