^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1% podatku za 2018 rok możecie Państwo przekazać bezpośrednio nam wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS 0000365581
i nazwę Stowarzyszenia.

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za wsparcie.

Delfinoterapia

Delfinoterapia polega na zabawach dzieci z delfinami, w czasie, których mali pacjenci wykonują pod nadzorem fizjoterapeutów określone ćwiczenia ruchowe. Podczas zabawy z delfinami zwiększa się też u człowieka wydzielanie endorfin, czyli hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową.

Endorfiny zmniejszają odczucie bólu, głodu, ułatwiają oddychanie, wpływają na termoregulację. Efekt terapii jest rewelacyjny zwłaszcza u dzieci cierpiących na autyzm. Maluchy, które nie potrafiły wypowiedzieć ani jednego słowa po takiej rehabilitacji rozmawiają, czytają i reagują na otoczenie. Na świecie działają tylko trzy centra rehabilitacyjne z delfinami m.in. na Ukrainie i USA. Czas oczekiwania na przyjęcie do tych placówek wynosi ponad rok.

  Delfinoterapia to jeden z najprzyjemniejszych sposobów terapii. Reakcje tych ssaków zbliżone są do zachowań małego dziecka, dzięki czemu dzieci z ufnością przytulają się do delfinów i nawiązują z nimi bliski kontakt. Bezpośredni kontakt ze zwierzęciem daje świetne rezultaty.  Delfinoterapia aktywizuje pracę struktur mózgowych a tym samym całego organizmu, dzięki czemu dzieci autystyczne pracują nad poprawą werbalnej ekspresji. Delfinoterapia w olbrzymiej mierze polega na zabawach dzieci z delfinami, podczas których mali pacjenci wykonują pod okiem fizjoterapeutów określone ćwiczenia ruchowe. W czasie tych zabaw wiązki ultradźwięków emitowane przez delfiny przenikają ludzkie ciało powodując drobne, pozytywne zmiany w zniszczonych komórkach. Delfiny ciekawi u człowieka wszystko, co odbiega od normy np. protezy czy też nowotwory i tam właśnie wysyłają swoje lecznicze wiązki.  Ponieważ delfiny są wyposażone przez naturę w echolokator, czyli odpowiednik radaru, same potrafią skupić sygnał na chorym pacjencie, dzięki czemu stymulują chore komórki do powrotu do normalnego funkcjonowania. Podczas zabawy z delfinami zwiększa się też u człowieka wydzielanie endorfin, czyli hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową. Endorfiny zmniejszają odczucie bólu, głodu, ułatwiają oddychanie, wpływają na termoregulację. Efekt terapii jest rewelacyjny zwłaszcza u dzieci cierpiących na autyzm. Maluchy, które nie potrafiły wypowiedzieć ani jednego słowa po takiej rehabilitacji rozmawiają, czytają i reagują na otoczenie. Chęć popływania z delfinami jest tak silna, że mali pacjenci szybki i dokładnie wykonują wszystkie polecenia fizjoterapeutów.

   Często, żeby zachęcić dzieci autystyczne do zabawy delfin sam im przynosi piłki, hula-hop oraz lekko trąca je dziobem. Dziecko, aby wejść do wody nie może być agresywne, w stanie zaburzenia świadomości, psychoz i lęków. Program terapii musi się składać z co najmniej ośmiu indywidualnych sesji z delfinem, trwającej od 13 minut do 15 minut każda. Najczęściej do terapii wykorzystywane są delfiny butlonose oraz wale białe zwane białuchami.

   Butlonosy są szybkie, zwinne i ciekawskie. Uwielbiają zabawy z dziećmi. Pozwalają się głaskać, wkładać ręce do pyska. Z chęcią zajadają ryby podawane im przez małych pacjentów.

  Ważące nawet półtorej tony wale białe są spokojne i cierpliwe. Do chorych podpływają bardzo ostrożnie, nie wykonując żadnych gwałtownych ruchów. Emitowane przez nie ultradźwięki są silniejsze niż butlonosów.

  Pływanie z delfinami daje niesamowite rezultaty również w przypadku ludzi teoretycznie „zdrowych”, którzy z przyjemnością uczestniczą w seansach relaksacyjnych wyzwalając się od napięć psychicznych, wynikających z towarzyszącego im na co dzień stresu. Najwięksi entuzjaści delfinoterapii twierdzą ponadto, że jest ona  niezastąpionym lekarstwem w odbudowie własnej tożsamości i przywróceniu kontaktu z światem zewnętrznym na zasadzie pełnej z nim harmonii.

  Delfinoterapia  stanowi doskonałe leczenie wspomagające. W delfinariach rehabilitowane są osoby  cierpiące na wiele różnych  schorzeń, zwłaszcza psychicznych, neurologicznych oraz onkologicznych. Z terapii tej korzystają również kobiety z nieprawidłowym przebiegiem ciąży.

 

Lista schorzeń leczonych w delfinariach:

 

Schorzenia neurologiczne: ataksja Friedricha, autyzm, brak ciała Modzelowatego, choroba Parkinsona, dystonia, niedowład, zaburzenia czynności mózgu, zaburzenia czucia, zaburzenia neuromotoryczne, padaczka, przerost mózgu, śpiączka, stwardnienie rozsiane, statyczne uszkodzenie mózgu, udar mózgu, urazowe uszkodzenie mózgu, zespół Lennoxa-Gastauta, zespół Retta, zespół Touretta, utrata zdolności pisania, leukomalacja, kurcz dziecięcy Hiddena, niedorozwój nerwu wzrokowego, - niedokonany podział przodomózgowia, wrodzona łamliwość kości, wybiórcze zaburzenia mowy, zaburzenia koncentracji obustronne porażenie, porażenie połowiczne, porażenia trzykończynowe i czterokończynowe, porażenie trzykończynowe, utrwalone przykurcze stawów, zespół ograniczonego uszkodzenia mózgu, dysleksja.
 
Schorzenia psychiczne: depresja, psychoza maniakalno-depresyjna, zespół Huberta.
 
Schorzenia reumatologiczne: choroba zwyrodnieniowa mięśni.

 

 

Choroby genetyczne: zespół kociego krzyku, zespól Angelmana, zespół Downa, zespól Noonan, zespół Pierre-Robina, zespół Leigha, twardzina skóry, kruchy chromosom X, neurofibromatoza, pierścieniowate chromosomy, stwardnienie guzowate, trisomia mozaikowa, dystrofia mięśniowa.
 
Choroby nowotworowe: białaczka, guz mózgu, ziarnica złośliwa.
 
Choroby zakaźne: gruźlica skóry, zakażenie bakteriami Proteusz, zakażenie wirusem Polio, zapalenie opon mózgowych.
 
Choroby wieloprzyczynowe i idiopatyczne: młodzieńcze zapalenie mózgu, niedotlenie, małogłowie, bezwład, hipotonia, uszkodzenie wielonarządowe, wodogłowie, zanik mięśni, zapalenia oskrzelowo-płucne, opóźnienie rozwoju, tylny rozczep kręgosłupa, utrudnienie czynności ruchowej, uszkodzenie wzroku, upośledzenie mowy, uszkodzenie słuchu, uszkodzenie rdzenia kręgowego, zespół Wolffa, zespół Kabuki.

 

 

Najbliższy ośrodek delfinoterapii znajduje się w Kozaczej Buchcie na Ukrainie. W naszym kraju delfinoterapia jest uznaną prawnie metodą rehabilitowania ludzi.

 

Delfinarium w Kozaczej Buchcie koło Sewastopolu

Ludmiła Łukina (wybitny znawca delfinoterapi): Gosudarstwiennoje Okeanarium Ludmilla Lukina,

99-24 Sewastopol Kozacza Buchta, ul. Epronowska 7, faks: 00 380 692 242 309

 

Delfinarium w Jałcie

 

Delfinarium funkcjonuje od kilkunastu lat. Posiada basen o głębokości 6 m zaadoptowany do potrzeb tej placówki. Obecnie żyją w nim trzy delfiny butlonose oraz dwa, bardzo duże, białe walenie tzw. bieługi pochodzące z Morza Północnego. Od pewnego czasu jest tam w oddzielnej części foka.
Od 2 lat delfinarium kontynuując swoją podstawową rolę rozrywkową - pokazy dla publiczności, pełni w wydzielonym akwenie funkcję kliniki delfinów, leczącej delfiny kontuzjowane w Morzu Czarnym np. z powodu zaplatania w sieci rybackie.

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.