^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1% podatku za 2018 rok możecie Państwo przekazać bezpośrednio nam wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS 0000365581
i nazwę Stowarzyszenia.

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za wsparcie.

Dogoterapia

Dogoterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio przystosowanych psów, wspomagająca inne rodzaje terapii (ruchu, mowy, psychoterapię). Może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami przynosząc doskonałe efekty. Jest adresowana zarówno do dzieci, osób dorosłych jak i starszych.

Obecność psa na zajęciach terapeutycznych stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, wprowadza do terapii spontaniczność, radość i daje poczucie bezpieczeństwa. Pies akceptuje nas takimi, jacy jesteśmy, nie ocenia po wyglądzie i sposobie wysławiania, nie wyznacza norm, kocha nas za to, że jesteśmy. Jest oddany i wierny, pozostanie z nami bez względu na nasze sukcesy i niepowodzenia.

Dogoterapia najczęściej jest wykorzystywana w usprawnianiu pacjentów z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • nerwicami
 • autyzmem
 • ADHD
 • Zespołem Downa
 • niedowładami kończyn różnego pochodzenia
 • wadami postawy
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami lękowymi
 • różnorodnymi zaburzeniami emocjonalnymi
 • zaburzeniami mowy i wzroku
 • trudnościami w szkole

Dogoterapia to najbardziej naturalny sposób “przemycenia” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów. Dzieci nie lubią wykonywać “suchych” gestów, za którymi nic się nie kryje. Pies daje możliwość wykonania ćwiczeń w naturalny sposób i okazania uczuć.
Jeśli nam się uda to jest to nasza wspólna wygrana. 

Główny nacisk w programach zajęć dogoterapeutycznych kładziony jest na aktywizację naturalnych możliwości i predyspozycji każdego człowieka. Zadanie to możliwe jest, przede wszystkim, dzięki ścisłej współpracy zespołu terapeutycznego z lekarzami, psychologami, pedagogami i terapeutami, którzy współtworzą przebieg zajęć, odpowiednio ustalają, klasyfikują priorytetowe cele i weryfikują postępy podopiecznego. Jest to nieodłączna i nieoceniona praca zespołowa z indywidualnym podejściem do każdego uczestnika zajęć.

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem osoba niepełnosprawna czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.

Poprzez dogoterapię możemy:

 • rozwijać mowę, wzbogacać słownik,
 • rrzełamywać lęk,
 • rozwijać funkcje poznawcze,
 • stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów, orientację przestrzenną,
 • rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • stymulować pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych,
 • budować poczucie własnej wartości, pewności siebie, bezpieczeństwa,
 • podnosić aktywność, uczyć samodzielności, odpowiedzialności,
 • łagodzić stres, samotność,
 • rozwijać spontaniczną aktywność,
 • motywować i mobilizować do podejmowania działań,
 • uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
 • uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami,
 • budować więzi emocjonalne u osób z trudnym kontaktem.

Do dogoterapii nadają się psy różnych ras z wyłączeniem bojowych i stróżujących. Najczęściej spotykane są: Labrador Retriever, Golden Retriever, Nowofundland, Cavalier King Charles Spaniel, Berneński Pies Pasterski. Po odpowiednim przeszkoleniu, łagodne, zdrowe, objęte systematyczną kontrolą weterynaryjną, czyste, tolerancyjne, pewne siebie, akceptujące obcych mają możliwość niesienia radości i pomocy osobom potrzebującym.

 

Miejsca gdzie prowadzona jest dogoterapia w Łodzi:

Fundacja „Ama Canem”

Żeromskiego 85 m 25, Łódź

tel. 42 637 46 24, 502 219 522

 

Terapia z udziałem psa Tup-Tup

Marta Mozga

Piotrkowska 121, Łódź

tel. 604 072 990

 

Terapia z udziałem psa Tup-Tup

Małgorzata Waczyńska

Łososiowa 22/25 Łódź

tel. 517 255 632

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.